🔡 String İşlemleri

String işlemleri her dil için olduğu gibi java'da da çok önemli bir kavramdır

🚧 String İşlemleri

İşlem

Açıklama

concat(<str>...)

+ işlemleri yerine yapılır, daha hızlı ve güvenlidir

` <metin> `

Formatsız (raw) string yazma

contains(<char>)

Metinde kelime arama

strip()

Boşlukları kaldırma

`split(<string

regex>)`

String ayrıştırma

format(""%.5g%n", 0.912300")

Formatlı string

repeat(<int>)

Metni belli bir sayı kadar tekrarlama

Split örnekleri için buraya bakabilirsin.

🌌 WhiteSpaces

Karakter

Açıklama

\t

Tab

\b

Backspace (remove previous character)

\n

New line

\r

Carriage return

\f

Form feed

\'

Single quote character

\"

Double quote character

\\

Backslash character

💎 Regex

Fazla miktardaki metinleri veya büyük boyutlu string metinlerini ayrıştam için kullanılan dil formatı 🕵️‍

Siteden Regex araması yaparak, ilgili alana bakmanı tavsiye ederim.

✨ Verimli String İşlemleri

En hızlısı

Açıklama

"baeldung" > new String("baeldung")

Oluşturma

concat(<str[]>) > +=

birleştirme

StringBuilder.append > StringBuffer.append

Döngüsel toplama

StringUtils.replace > "".replace

Değiştirme

<str>.indexOf > <str>.split

Ayrıştırma

Integer.toString(<int>) > "" + <int>

String'e çevirme

equals(<str>)

Eşitlik kontrolü

isEmpty() > lenght > 0

Boş olma kontrolü

String performance

🪁 String Ayrıştırma

public static ArrayList<String> stringSplit(String string, String delimiter) {
ArrayList<String> split = new ArrayList<>();
int pos = 0, end;
while ((end = string.indexOf(delimiter, pos)) >= 0) {
split.add(string.substring(pos, end));
pos = end + 1;
}
return split;
}