💠 Scanner Metotları

Scanner metodu kullanıcıdan girdi almak amaçlı kullanılan bir metottur.

👀 Metotlara Hızlıca Bakış

 • Herhangi bir obje türünde girdi alınabilmekte

 • Obje türünü belirlemek için sınıfın içindeki alt metotları kullanıyoruz

Metot

Döndürdükleri

next()

String

nextLine()

String

nextByte()

byte

nextShort()

short

nextInt()

int

nextLong()

long

nextFloat()

float

nextDouble()

double

hasNext()

boolean

useDelimeter(<ayıraç>)

void

delimeter()

String

close()

void

next Metodu

Klavyeden alınan girdileri, ilk whitespace girdisine kadar almakta ve bu girdiyi string türünde döndürmekte.

🏐 nextLine Metodu

Klavyeden alınan girdileri, ilk ENTER ("\n") girdisine kadar almakta ve bu girdiyi string türünde döndürmekte.

🎳 nextByte nextShort nextInt nextLong nextFloat nextDouble Metodları

Klavyeden alınan girdileri byte / short/ int / long / float / double türünden alır.

Farklı bir aralıkta sayı değeri girilirse, hata (exception) verir.

🏀 hasNext Metodu

Scanner tipinde tanımlamış olduğumuz değişkenin bir satır sonrasında veri olup olmadığını kontrol eder.

Şekillendirilebilir. hasNextInt() bir sonraki satırda int olup olmadığını kontrol eder ve sonuca göre true / false döndürür.

🏓 useDelimeter Metodu

next metodun veri alma sınırını paremetre olarak aldığı değere göre belirler.

 • Parametre olarak string tipinde değişken alır.

 • Normalde next metodu whitespace karakterine geldiğinde veri almayı kesmektedir.

 • Bu metotdan sonra next metodu parametreye denk geldiğinde veri almayı kesmiş olacak.

🏉 delimeter Metodu

Scanner tipinde tanımlanmış olan değişkenin sınırlayıcısını döndürür.

 • Yani useDelimiter("mi") yapıtğımız bir objenin delimiter metodu "mi" string'ini döndürecektir.

 • Varsayılan sınırlayıcı değiştirilmediyse next metodu "\p{javaWhitespace}+" string'ini döndürür.

"\p{javaWhitespace}+" deyimi Java whitespace olarak aşağıda tanımlanmıştır.

🧶 close Metodu

Herhangi bir değer döndürmeyen bu fonskiyon, Scanner objesini kapatır.

🌌 Java Whitespaces

Javada tanımlı olan whitespace'ler:

 • "\n" - Satır atlatma ENTER

 • "\t" - Bir TAB kadar boşluk atlatma

 • "\r" - Bir TAB kadar satır atlatma

 • " "- Boşluk atma SPACE