💠
Method ve Classlar
Java'da method ve classlar

💠 Sayısı belirtilmemiş parametre kullanımı

Değişken tipinin yanına ... yazılması ile ifade edilir.
    Çok sayıda tanımsız parametre gelebilir demektir
    For döngüleri ile ele alınır
1
public void ornekMethod(String ... metinler) {
2
for (String metin : metinler) {
3
System.out.printf("%s ", metin);
4
}
5
}
Copied!

🌞 Interface

Interface'ler metotlardan oluşan classlardır.

✨ Functional Interface

Tek metotlardan oluşan interface'lerdir.
    Lambda expression () -> {} ile kullanılabilirler
    Metotlara parametre olarak metot göndermek için çok kullanışlıdır
1
@FunctionalInterface
2
public interface ProcessEvent {
3
4
void onOutputChanged(String param);
5
6
}
7
8
public static void executeCommand(ProcessEvent pe) {
9
String param = "Selam";
10
pe.onOutputChanged(param); // Gönderilen lambda expression'a param değişkenini atar
11
}
12
13
public static void main(String[] args) {
14
executeCommand((param) -> { // Interface içerisinden gelen değişken () arasına yazılır
15
System.out.println(param); // Ekrana hello basar
16
})
17
}
Copied!
Last modified 1yr ago