📁
Dosya İşlemleri
Verilerin saklanılması için olmazsa olmaz dosya işlemleri

🤵 Kullanıcı Dizinleri

Tüm OS'larda çalışır.
1
System.getProperty("user.home"); // Kullanıcı dizini
2
System.getProperties() // Tüm sistem bilgileri
3
System.getenv(); // Sistem değişkenleri
Copied!

🧹 Silme İşlemleri

1
File file = new File(<dosyaYolu>); // Dosyayı tanımlama
2
file.delete(); // Silinirse true döndürür
Copied!
Tüm işlemler için buraya bakabilirsin.

📋 Clipboard (Pano) İşlemleri

1
Clipboard clipboard = Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard(); // Panoyu alma
2
clipboard.getAvailableDataFlavors(); // Panodakileri liste olarak alma
Copied!

🩹 Seçili Olanı Kopyalama

1
private void pasteSelectionContent() {
2
try {
3
Clipboard systemSelection = Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemSelection();
4
if(systemSelection != null) {
5
injectStringAsKeyStrokes((String) systemSelection.getData(DataFlavor.stringFlavor));
6
}
7
}
8
catch(Exception ignore) {
9
}
10
}
Copied!
Last modified 1yr ago