📇
Dizi İşlemleri

🧱 Temel Yapısı

1
// Dizi tanımlaması
2
new <arr>[]{"a", "b", "c"}
3
4
// Diziyi listeye ekleme
5
Collections.addAll(<arrlist>, <arr>);
6
<arrlist>.addAll(<arr>);
7
<arrlist>.addAll(<index>, <arr>); // Belirli indeksten sonrasına ekleme
8
9
// Diziyi parçalama
10
Arrays.asList(<arr>).subList(<n>, <m>) // n'den m'e kadar (m dahil değil)
11
12
// Dizi parçasını ekleme
13
Collections.addAll(<arrlist>, <arr>);
14
<arrlist>.addAll(Arrays.asList(<arr>).subList(0, <arr>.length - 2));
15
16
// Dönüşümler (generic için çalışmaz)
17
<arr> = <arrlist>.toArray(<type>::new)
18
<arrlist> = new ArrayList<>(<arr>)
Copied!
    <arr> Array, String[] vs...
    <arrlist> ArrayList, ArrayList vs...
    <type> String, Integer vs.
Last modified 1yr ago
Copy link