👮‍♀️ Koşul Yapıları
Java'da değişkenler koşullar ve döngüler

🚀 Yeni Switch Case

1
String test = switch (type) {
2
case "formatCode" -> data.formatCode;
3
case "extension" -> data.extension;
4
case "type" -> data.type;
5
case "resolution" -> data.resolution;
6
case "size" -> data.size;
7
default -> "";
8
}
Copied!

💫 Döngüler

1
// For each
2
for (<type> num : <iterable>) {}
3
<arr>.foreach(<eleman> -> {<işlemler>});
Copied!
    <iterable> İçerisinde çok veri barındıran obje
      Array, Arraylist vs..
Last modified 1yr ago