💎
Değişkenler

🧱 Temel Bilgiler

  🎳 Final, değiştirilemez (const) anlamına gelir
  🏗️ Final olursa constructer'da tanımlanması gerekir
  Static değişkenler 1 kez tanımlanırlar
  Hashmap
   Key ve değer'e göre veri oluşturur
   <hashmap>.get("A");
   Örn: "A" için 1, "B" için 2 değeri verir.

💫 Değişken Dönüşümleri

1
double kesir = 0.0;
2
int sayi = 1;
3
String metin = "metin";
4
5
sayi = (int) kesir;
6
metin =
Copied!

➗ Kesirli Sayıları Formatlama

1
public static String formatDecimal(Double decimal, int digitNum) {
2
if (decimal == 0) return "0." + "0".repeat(digitNum - 1);
3
4
int lvl = (int) Math.log10(decimal);
5
String format = lvl >= 0 ? "#".repeat(lvl + 1) : "";
6
format += lvl - digitNum >= -1 ? "" : "." + "#".repeat(digitNum - lvl - 1);
7
8
return new DecimalFormat(format).format(decimal);
9
}
Copied!

💡 Değişkenin Tipi Hakkında Bilgi Alma

  <degisken>.getClass() İle sınıf bilgilerini alabilirsin
  <arr | arrlist>.getClass().getComponentType() İle alt objelerinin sınıf bilgilerini alabilirsin
Last modified 1yr ago