⭐ Swing ile GUI Programlama

🐞 Hata Notları

➕ IntelliJ üzerinde Panel'e Component Eklerken NullPointerException Hatası

  • 🕵️‍♂️ Hatanın kaynaklanma sebebi IntelliJ IDE'nin kendisine ait olan GridLayoutManager(IntelliJ) isimli LayoutManager objesidir

  • 👨‍🔧 IDE form yönetimi yapılan GUI Designer üzerinden JPanel'i seçip, LayoutMananger değerini değiştirin (resimdeki gibi)

  • 💁‍♂️ Veya kod ile contentPane.setLayout(new CardLayout()); değiştirebilirsiniz

📢 İşlemleri yaptıktan sonra panelipanel.revalidate(); kodu ile güncellemeyi unutmayın