💠 GUI Component Metotları

Faydalı olabilecek component (frame, panel, label) Metot'ları

👨‍🔧 Set (Ayarlama) Metodları

Metod

Açıklama

setSize(...);

Componentler'in boyutunu ayarlar

setLocation(...);

Componentler'in çizileceği konumu ayarlar

setBounds(...);

Componentler'in boyutunu ve çizileceği konumu ayarlar

setVisible(...);

Componentler'in görünürlüğünü ayarlar

setLayout(...);

Componentler'in içine eklenen componentlerin (panel, text, label) eklenme yerleştirilme düzenini ayarlar

setDefaultCloseOperation(...);

Frame'de X butonuna basıldığında yapılacak eylemi ayarlar. 3 (JFrame.EXIT_ON_CLOSE) alırsa X'a basıldığında kapatır

setLocationRelativeTo(...);

Component'in ekrana çizilme konumu ayarlar. Null alırsa tam ortaya çizer

🛒 Get Metodları

Metod

Açıklama

getInsets()

Çerçeve çizimi için harcanan değerleri döndürür

🏹 Diğer Metodlar

Metod

Açıklama

pack()

Component'i alt öğelerine göre yeniden boyutlandırır. frame.pack() yapılırsa, içindeki öğelerin boyutuna göre minimum boyutu alır.